OD Modüler Hücreler
Modex - R36

Modex-R36 SERİSİ MMM ( Metal Muhafazalı Modüler) Hücreler, 36 Kv'a kadar orta gerilim dağıtım sistemlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek özelliklerde, uluslararası üretim ve kalite standartlarında üretilmektedir.

Uygulama Alanları

Modex - R36 serisi MMM Hücreler; Elektrik Dağıtım Şebekelerinde ve Endüstriyel Tesislerinde bulunan;

• OG Dağıtım Merkezlerinde,
• OG/AG Transformatör Merkezlerinde ve
• Kompakt Tip OG / AG Transformatör istasyonlarında (beton veya metal mahfazalı),güvenle kullanılmaktadır.

Genel Özellikleri

Modex-R36 serisi MMM Hücreler;
• Baralar ve kablo bağlantı bölümleri hava yalıtımlı,
• Hava yalıtımlı ve SF6 gazı yalıtımlı anahtarlama elemanları ile donatılmış, modüler birimlerinden meydana gelir.

Modex-R36 serisi MMM Hücrelerin;
• Koruma derecesi IR3X ve tesis süreklilik sınıfına göre LSC2APM'dir (dahili tesislerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır)
• Montaj, işletme ve kontrol ile ilgili işlemleri hücrenin ön tarafın dan yapılmaktadır.

Standartlar

Modex-R36 serisi MMM Hücreler aşağıda belirtilen standart, şartname ve yönetmeliklere uygundur;

• IEC-271, IEC-265, IEC-129, IEC-694, IEC-420, IEC-56, stan dartları,
• TS-5248, TS-5278, TS-3033, TS-3367, standartları,
• Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğ
• ilgili TEDAŞ şartnameleri
Modex R12 - 24 Serisi Hücreler

Uygulama Alanları

Güvenilir PANELSAN Elektrik teknolojisi ile 6 Kv'dan 24 Kv'a uzanan geniş üretim aralığında üretilen PANELSAN M.M.M. Hücreler ana ve tali dağıtım merkezlerinin, endüstriyel kuruluşların gereksinimlerine cevap veriyor. SF6 Gazlı Ayırıcılı ve Hava Yalıtımlı Döner Ayırıcılı ve Döner Ayırıcılı geniş ürün yelpazesi ile...

Uygulama Alanları

• Orta Gerilim Dağıtım sistemleri
• Jeneratör binaları
• Endüstriyel Tesisler
• Organize sanayi bölgeleri
• Enerji üretim santralleri
• Transformatör binaları
• Beton köşk veya saç köşkler

Sistemin Avantajları

• Modüler dizayn sayesinde sağa ve sola genişleme imkanı
• Ergonomik tasarım
• Montaj kolaylığı
• Maksimum operatör güvenliği,
• Uzaktan kumanda özelliği,
• Yüksek güvenlik
• Tip testli metal muhafaza,
• Taşıma ve depolama kolaylığı,
• Montaj zamanının kısalığı,
• Tüm testlerinin ve fonksiyon ayarlarının fabrikada uzman personel tarafından yapılmış olması,
• Uluslararası standartlarda üretim,
• Genişleme olanağı ile toplam kullanım maliyetlerini minimize eden en uygun ve esnek çözümler.

Kompakt yapı

• Optimum boyutlarda tasarım,
• Minimum alan ihtiyacı,
• Montaj öncesinde minimum inşaat işleri;

Gelişime açık modüler tasarım

• Mevcut işletme yapısının genişletilmesine ve geleceğe yönelik ihtiyaçların karşılanmasına imkan verir,
• Bütün uygulamalar için gerekli farklı hücre tipleri
• Haberleşme ve SCADA uygulamalarına imkan veren hücre yapısı ve opsiyonel ekipmanlar,
• Enerji yönetim sistemi uygulamaları için özel koruma röleleri

Korozyon dayanımı

• Hazır galvanizli sac kullanımı,
• Boya öncesi detaylı ve titiz yüzey temizliği,
• Polyester esaslı elektrostatik toz boya kullanımı,
• Metal parçalarda elektro galvaniz kaplama

Montaj kolaylığı

• Boyutların küçüklüğü,
• Basitleştirilmiş hücreler arası mekanik bağlantı
• Hızlı ana bara montajı, kablo bağlantıları,
• Minimize edilmiş alçak gerilim bağlantıları,

İşletim kolaylığı ve güvenirliği

• iç ark dayanıklılığı test edilmiş, hücre yapıları,
• Kısa devre üzerine kapama yeteneğine sahip topraklama ayırıcıları,
• Hatalı manevra engelleyen ayırıcı ve yük ayırıcı mekanizmaları ve kilitleme sistemleri,
• Gerilim göstergeleri ile kablonun gerilimi görme imkanı,
• Sac plakalar ile birbirinden ayrılmış hücre bölümleri,
• Hareketli konum göstergeleri ile kolay anlaşılan mimik diyagramlar
• Normal işletme şartlarında minimum bakım ihtiyacı olan işletme mekanizmaları
• Güvenli koruma topraklamasıÇekmeceli Seri


Çekmeceli Seri;
hız ve güvenliğin sentezlendiği, kesici bölümünün 3 dakika gibi kısa bir sürede yerinden çıkarılıp değiştirilebileceği teknolojik bir seridir.

İşletme sürekliliğinin maksimum seviyeye çıkarıldığı, bakım ve onarım masraflarının ise minimum seviyeye indirildiği bu ürün grubumuz, özellikle kesintisiz enerjiye ihtiyacı olan

• Hastane
• Okul
• Havaalan
• Otel
• Organize sanayi bölgeleri..

gibi bir çok sistemde yaygın olarak kullanılmaktadır.

İşletme Kolaylığı

• Kesici mekanizması kızaklı yapı üzerine oturtularak hareket kolaylığı sağlanmıştır.
• Kumanda kolu küçük bir kuvvet ile ittirilebilir.
• Kumanda kolu yardımıyla kullanım rahatlığına kavuşan kesici mekanizması kolay bir şekilde yerinden çıkarılabilir.
• Açma kapama işlemleri kumanda kolu ile veya istenirse buton veya açtırma üniteleri ile yapılabilir.
• Ayırıcıların konumları hücre ön yüzündeki mimik diyagram üzerinden görülebilir.
• Hücrede gerilim olup olmadığı kablo başlıklarının üzerindeki kapasitif gerilim bölücülere bağlı neon lambalar ile kontrol edilebilir.

Çalışma KoşullarıAnma DeğeriHücre Kodları


Tasarım ve Yapısal Özellikler

Hücre Yapısı

MODEX-R Serisi MMM Hücreler Dolap Tipi, bina içinde kullanıma uygun(dahili tip,IP.3X)olarak üretilmektedir.

Hücreler fonksiyonel özelliklerine göre aşağıda belirtilen bölümlerde ol uşmaktadır.

1. Ana bara Bölümü: Hücrenin üst kısmında yer alır. Yan yana dizilmiş hücrelerin haralarının irtibatlandığı kısımdır

2. Anahtarlama Bölümü: Hücre tipine göre döner ayrıcı, yük ayrıcı veya gazlı ayrıcının yer aldığı kısımdır.

3. Kablo/bara bağlantı ve cihaz bölümü: OG kabloların bağlandığı bölmedir. Hücre tipine göre kesici, akım trafoları, gerilim rafoları, toprak ayırıcısı, OG sigortalar, kapasitif gerilim bölücü, parafudur gibi devre elemanları bu bölmede yer alır.

4. işletme mekanizmaları bölümü: Hücrelerin ön kısmında yer alır. Hücre tipine göre kesici, döner ayrıcı, yük ayırıcı, gazlı ayırıcı, toprak ayırıcısı teçhizatlarının işletme mekanizmalarının ve kilitlemelerinin yer aldığı kısmıdır.

5. Alçak gerilim bölümü: Hücre tipine göre uygun olarak kullanılan sinyal lambaları, butonlar, koruma röleleri, yardımcı röleler, ölçü aletleri ve bunların yardımcı donanımların bulunduğu bölmedir.

• Hücre karkasları 2 mm'lik hazır daldırma galvanizli ve 3 mm'lik elektro galvanizli saclardan, boyalı bölümleri ise 2 mm'lik DKP saclardan kaynak kullanılmadan imal edilmektedir.
• Ön taraftan görünen sac parçalar polyester esaslı elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
• Hücre imalatında kullanılan diğer metal parçalar elektro galvaniz kaplamalıdır.

Boyutlar:

Modex-R serisi MMM
Hücrelerin bütün tipleri ilgili şartnamede belirtilen ölçülere uygun olarak üretilmektedir.

Anahtarlarına Elemanları

Ayırıcı

• Hava ortamında açma kapama yapan DÖNER AYIRICILAR kullanılmaktadır.
• Ana bara ile yük arasında güvenli arasında güvenli izolasyon (ayırma aralığı) sağlar.
• 3 Kutuplu ve 2 konumlu (KAPALI AÇIK) olup mekanizma üzerindeki haraketl göstergelerden konumları izlenilebilmektedir.
• Yüksüz olarak açma-kapama yapmaktır.
• Döner ayırıcılarda özel olarak tasarlanmış ve mekanik darbelere dayanıklı EPOKSİ REÇİNE GEÇİT İZOLATÖRLERİ kullanılmaktadır.

Yük Ayırıcı

• EPOKSİ REÇİNE mahfaza içerisindeki SF6 gazlı ortamda anahtarlama yapan SF6 GAZLI YÜK AYIRICILARI kullanılmak tadır.
• 3 kutuplu ve 3 konumlu (KAPALI-AÇIK-TOPRAKLANMIŞ) olup mekanizma üzerindeki hareketli göstergelerden konumları izlenebilmektedir.
• Mühürlü basınç sistemine uygun yapıdadır.
• Biriktirilmiş enerji ile kumanda edilen mekanizma ile donatılmıştır.

Kesici

• Yandan mekanizmalı SF6 Gazlı Kesiciler kullanılmaktadır.
• İlgili şartnamelere uygun. Farklı markalarda. Kesiciler kullanıla bilmektedir.
• Kullanılan kesiciler mühürlü basınç sistemine uygun yapıdadır.

Topraklama Ayırıcıları

TB1 ve TB2 olmak üzere iki değişik tipte topraklama ayırıcısı kullanılmaktadır. TB1 Tipi Topraklama Ayırıcısı Topraklama ayırıcısı istenen tüm hücrelerde kullanılır.

• Kısa devre (40Ka tepe)üzerine 5 kez kapatabilen tipte (Sınıf:B)
• Bağımsız el kumandalı (kapamada) TB2 Tipi Topraklama Ayırıcısı 'Yük Ayırıcı Sigorta Bileşiği' 'trafo koruma hücrelerinin yük tarafında (sigortanın altında)kullanılmaktadır,
• Kısa devre (1kA etken, 2,5 kA tepe) üzerine kapatabilen tipte
• Bağımsız el kumandalı (Kapamada)


MCP Serisi


MCP serisi Metal Clad Hücreler; 36Kv gerilim seviyesine kadar orta gerilim dağıtım sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak özellik lerde, yüksek kısa devre akımına uyumlu, uluslararası arası üretim ve kalite standartlarında üretilen yüksek güvenlikli hücrelerdir

Sistemin Avantajları

• Projeye uygun sınırsız çözüm seçeneği,
• Yüksek akım ve kısa devre akımlarına karşı dayanıklılık
• Kolay anlaşılabilen kullanıcı ara yüzü,
• Yüksek güvenlikli kilitleme sistemi,
• Manevraların pano kapısı kapalı iken yapılabilmesi olanağı,
• Bakım, onarım ve rutin işlemlerin önden ve arkadan yapılabilmesi kolaylığı,
• Uygun boyutlarda üretim
• Topraklanmış metallerde birbirinden izole edilmiş bölümler,
• Sağa ve sola yeni hücreler ekleme seçeneği

Kullanım Alanları

• OG/AG Trafo Merkezleri,
• Dağıtım Merkezleri
• Pompa istasyonları
• Demir çelik tesisleri.
• Petrol rafineleri,
• Alışveriş merkezleri
• Havaalanları, demiryolları,limanlar,
• Hastaneler,
• Su arıtma tesisleri....

Yapısal Özellikler


MCP hücreler dört bölümden meydana gelmektedir.

• Alçak Gerilim (AG) Bölümü
• Bara Bölümü
• Kablo Bölümü
• Kesici Bölümü

Alçak Gerilim (AG) bölümü: Hücrenin ön kısmındadır. Ölçü koruma ve kumanda ekipmanlarının bulunduğu kısımdır. Röleler.ampermetre voltmetre. Wattmetre,enerji analizörü gibi devre diyagramlar bulunmaktadır.

Bara Bölümü: Hücrenin arka üst bölümündedir. Hücreleri birbirine bağlayan dikdörtgen kesitli elektrlitik bakır baraları ve devre kesicisine bağlantıyı içerir.


Kablo Bölümü: Hücrenin arka alt kısmındadır. Akım trafoları, gerilim trafoları, parfudr.topraklama ayırıcısı, kapasitif gerilim bölücü, mesnet izolatörleri ve kablo bağlantı terminalleri bu kısımda bulunur.

Kesici Bölümü: Hücrenin ön kısmındadır. Anahtarlama elemanı olan kesici (vakumlu tip yada SF6 gazlı tip kesici) ve kesici arabasının bulunduğu kısımdır. Kesici mekanizması arabalı sistemin üzerine oturtulmuştur. Kızaklı yapısı sayesinde kolay ve hızlı hareket edebilme özelliğine sahiptir.

Tüm bölümler birbirinden metal levhalarla ayrılmıştır. Hücre kar kasları 2 mm'lik elektrostatik toz boyalı,hazır daldırma galvanizli sacdan üretilmektedir. Hücre imalatında kullanılan diğer metal parçalar elektogalvaniz kaplamadır.


Epoksi Reçine

Firmamız imal ettiği orta gerilim hücrelerinde ve alçak gerilim panolarında kullanılan epoksi reçine esaslı malzemeleri üretmek amacıyla kendi bünyesinde modern bir epoksi reçine bölümü oluşturmuştur.

Hammadde temininde çıkış kontrollerine kadar geçen tüm süreçlerde, epoksi reçine malzeme üretiminin gerektirdiği titizlikde ve kaliteden kesinlikle taviz verilmemektedir.

Standartlar

PANELSAN ELEKTRİK marka epoksi reçine malzemeler aşağıda belirtilen standart, şartname ve yönetmeliklere uygundur;
• TS-2042, TS-4237, TS-595, TS-9551 standartları.

Üretim Programı

• OG-AG Mesnet izolatörleri
• OG-AG Geçit izolatörleri
• OG Kapasitif gerilim bölücülü izolatörler.
Diğer Ürünler ;