Türkiyenin Panocusu 07 Panelsan'a Hoşgeldiniz.

OG Hücreleri

Çekmeceli Seri

Hız ve güvenliğin sentezlendiği, kesici bölümünün 3 dakika gibi kısa bir sürede yerinden çıkarılıp değiştirilebileceği teknolojik bir seridir. İşletme sürekliliğinin maksimum seviyeye çıkarıldığı, bakım ve onarım masraflarının ise minimum seviyeye indirildiği bu ürün grubumuz, özellikle kesintisiz enerjiye ihtiyacı olan,

 • Hastane
 • Okul
 • Havaalanı
 • Otel
 • Organize Sanayi Bölgeleri

gibi bir çok sistemde yaygın olarak kullanılmaktadır.

İşletim Kolaylığı ve Güvenliği

 • Kesici mekanizması kızaklı yapı üzerine oturtularak hareket kolaylığı sağlanmıştır.
 • Kumanda kolu küçük bir kuvvet ile ittirilebilir.
 • Kumanda kolu yardımıyla kullanım rahatlığına kavuşan kesici mekanizması kolay bir şekilde yerinden çıkarılabilir.
 • Açma kapama işlemleri kumanda kolu ile veya istenirse buton veya açtırma üniteleri ile yapılabilir.
 • Ayırıcıların konumları hücre ön yüzündeki mimik diyagram üzerinden görülebilir.
 • Hücrede gerilim olup olmadığı kablo başlıklarının üzerindeki kapasitif gerilim bölücülere bağlı neon lambalar ile kontrol edilebilir.


OG Hücreleri / Çekme Seri

OG Hücreleri / Çekme Seri

Tasarım ve Yapısal Özellikler

Hücre Yapısı

MODEX-R Serisi MMM Hücreler Dolap Tipi, bina içinde kullanıma uygun(dahili tip,IP.3X)olarak üretilmektedir. Hücreler fonksiyonel özelliklerine göre aşağıda belirtilen bölümlerde ol uşmaktadır.

 • Ana bara Bölümü: Hücrenin üst kısmında yer alır. Yan yana dizilmiş hücrelerin haralarının irtibatlandığı kısımdır
 • Anahtarlama Bölümü: Hücre tipine göre döner ayrıcı, yük ayrıcı veya gazlı ayrıcının yer aldığı kısımdır.
 • Kablo/bara bağlantı ve cihaz bölümü: OG kabloların bağlandığı bölmedir. Hücre tipine göre kesici, akım trafoları, gerilim rafoları, toprak ayırıcısı, OG sigortalar, kapasitif gerilim bölücü, parafudur gibi devre elemanları bu bölmede yer alır.
 • işletme mekanizmaları bölümü: Hücrelerin ön kısmında yer alır. Hücre tipine göre kesici, döner ayrıcı, yük ayırıcı, gazlı ayırıcı, toprak ayırıcısı teçhizatlarının işletme mekanizmalarının ve kilitlemelerinin yer aldığı kısmıdır.
 • Alçak gerilim bölümü: Hücre tipine göre uygun olarak kullanılan sinyal lambaları, butonlar, koruma röleleri, yardımcı röleler, ölçü aletleri ve bunların yardımcı donanımların bulunduğu bölmedir.

 • Hücre karkasları 2 mm'lik hazır daldırma galvanizli ve 3 mm'lik elektro galvanizli saclardan, boyalı bölümleri ise 2 mm'lik DKP saclardan kaynak kullanılmadan imal edilmektedir.
 • Ön taraftan görünen sac parçalar polyester esaslı elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
 • Hücre imalatında kullanılan diğer metal parçalar elektro galvaniz kaplamalıdır.

Boyutlar
Modex-R serisi MMM / Hücrelerin bütün tipleri ilgili şartnamede belirtilen ölçülere uygun olarak üretilmektedir.

Anahtarlarına Elemanları

Ayırıcı
 • Hava ortamında açma kapama yapan DÖNER AYIRICILAR kullanılmaktadır.
 • Ana bara ile yük arasında güvenli arasında güvenli izolasyon (ayırma aralığı) sağlar.
 • 3 Kutuplu ve 2 konumlu (KAPALI AÇIK) olup mekanizma üzerindeki haraketl göstergelerden konumları izlenilebilmektedir.
 • Yüksüz olarak açma-kapama yapmaktır.
 • Döner ayırıcılarda özel olarak tasarlanmış ve mekanik darbelere dayanıklı EPOKSİ REÇİNE GEÇİT İZOLATÖRLERİ kullanılmaktadır.

Yük Ayırıcı
 • EPOKSİ REÇİNE mahfaza içerisindeki SF6 gazlı ortamda anahtarlama yapan SF6 GAZLI YÜK AYIRICILARI kullanılmak tadır.
 • 3 kutuplu ve 3 konumlu (KAPALI-AÇIK-TOPRAKLANMIŞ) olup mekanizma üzerindeki hareketli göstergelerden konumları izlenebilmektedir.
 • Mühürlü basınç sistemine uygun yapıdadır.
 • Biriktirilmiş enerji ile kumanda edilen mekanizma ile donatılmıştır.

Kesici
 • Yandan mekanizmalı SF6 Gazlı Kesiciler kullanılmaktadır.
 • İlgili şartnamelere uygun. Farklı markalarda. Kesiciler kullanıla bilmektedir.
 • Kullanılan kesiciler mühürlü basınç sistemine uygun yapıdadır.

Topraklama Ayıracıları
TB1 ve TB2 olmak üzere iki değişik tipte topraklama ayırıcısı kullanılmaktadır. TB1 Tipi Topraklama Ayırıcısı Topraklama ayırıcısı istenen tüm hücrelerde kullanılır.

 • Kısa devre (40Ka tepe)üzerine 5 kez kapatabilen tipte (Sınıf:B)
 • Bağımsız el kumandalı (kapamada) TB2 Tipi Topraklama Ayırıcısı 'Yük Ayırıcı Sigorta Bileşiği' 'trafo koruma hücrelerinin yük tarafında (sigortanın altında)kullanılmaktadır,
 • Kısa devre (1kA etken, 2,5 kA tepe) üzerine kapatabilen tipte
 • Bağımsız el kumandalı (Kapamada)

Ürün Görselleri

image
image
image
image
image